Amenajare

Însămânţare şi hidroînsămânţare gazon

Gazonul este un element de bază în orice grădină, punând în valoare aspectul ei îngrijit. Pentru gazonare, trebuie de la bun început să avem în vedere toate posibilele sale întrebuinţări, iar în funcţie de acestea vom alege soiurile de iarbă potrivite. În cazul gazonului folosit pentru joacă sau pentru practicarea sportului, ideale sunt ierburile robuste, rezistente la uzura cauzată de treceri repetate prin anumite locuri. Dacă dorim un gazon pur decorativ, vom alege ierburi cu frunze şi tulpini subţiri, care pot de asemenea să-i ofere un grad optim de densitate/m2.

 

a. Însămânţarea
Modalitatea cea mai simplă şi cu costuri puţine pentru însămânţarea unui covor de iarbă este însămânţarea directă. Cu această metodă, covorul verde se obţine în urma unor operaţiuni delicate, precum încolţirea seminţelor şi răsărirea plantulei. Pentru a scurta cât mai mult această etapă şi pentru a o lipsi de riscuri, este esenţială alegerea unei perioade de însămânţare adecvate. Pentru speciile microterme, perioada recomandată este vara târzie sau începutul toamnei, în timp ce pentru speciile macroterme perioada optimă este reprezentată de primăvara târzie. În funcţie de mărimea suprafeţelor, operaţiunea poate fi executată convenabil fie cu mâna, fie prin diverse metode mecanizate.
Pentru suprafeţele preţioase şi mai ales pentru însămânţările târzii (a microtermelor) sau precoce (a macrotermelor), după distribuţia seminţei se pot folosi covoarele geotextile sau alte pături de ierburi. Creşterea termică şi menţinerea unui grad de umiditate mai crescut şi constant prin aceste pături produc efecte pozitive asupra încolţirii seminţelor şi urgenţei plantulelor.

 

b. Hidroînsămânţarea
Hidroînsămânţarea este o tehnică de realizare a covorului de iarbă care prevede aplicarea pe teren a unui amestec de fluid alcătuit din seminţe, substanţe de fixare, pături de bălegar şi fertilizanţi. Această tehnică se bazează pe folosirea mijloacelor mecanice specializate, prevăzute cu cisterne, agitatori, sisteme de pompare şi stropire (irigare) prin care se realizează pregătirea, transportul şi aplicarea prin pulverizare a amestecului.


Montare rulouri de gazon natural

Sistemul cel mai rapid şi mai eficient pentru realizarea unui covor de iarbă este reprezentat de sădirea unui covor verde precultivat, comercializat de regulă sub formă de sul (în diferite situaţii, din motive tehnice sau economice, sunt valabile şi alte tipuri de sădiri).
Succesul crescător a tehnicii de sodding sau a transplantului covorului de iarbă precultivat îşi are fundamentele în dificultăţile ce apar la diferite nivele la sădirea covorului de iarbă prin metodele descrise anterior. Ca un prim avantaj pentru utilizatorul final, operaţiunile delicate de propagare şi apărare fitosanitară sunt transferate sub controlul direct al GradinarulPriceput, care pe lângă faptul că adoptă o gestionare profesională a tuturor aspectelor, dispune de cele mai bune sisteme mecanizate specializate, în măsură să furnizeze standarde crescute de proces şi produs.
Costurile mai mari ale unui gazon prin sodding sunt, aşadar, justificate, ţinând cont de valoarea adăugată crescută ce caracterizează covorul de iarbă sub formă de sul. Fără îndoială, avantajul cel mai evident este reprezentat de realizarea imediată: odată cu terminarea instalării sulurilor, vă puteţi bucura de toate caracteristicile unui covor de iarbă matur. Culoarea, uniformitatea şi acoperirea sunt excelente, iar după câteva săptămâni, odată ce rădăcinile s-au prins suficient, puteţi începe faza de utilizare. Rapiditatea cu care se succed operaţiunile unei acoperiri cu iarbă fac acest sistem de intervenţie extrem de eficace, chiar şi pentru terenurile în pantă, cu condiţia ca fixarea să fie realizată prin înţepături.
Spre deosebire de celelalte tipuri de însămânţare, folosirea covorului sub formă de sul este posibilă în aproape orice perioadă calendaristică. Dacă sunt excluse perioadele în care pământul este îngheţat, practic orice alt moment al anului este considerat potrivit pentru realizarea lucrării.
Pentru terenurile de sport, rapiditatea de finalizare a covorului de iarbă generează avantaje ulterioare. Când lucrările de refacere a învelişului trebuie executate în decursul câtorva zile, aplicarea sulurilor garantează o calitate superioară a covorului la reluarea activităţilor sportive; în cazul stadioanelor mari şi a structurilor sportive de prestigiu, obţinerea unei suprafeţe gata de joc într-un interval de timp scurt permite evitarea suspendării activităţii, iar acest aspect este un avantaj economic deloc neglijabil.
GradinarulPriceput oferă rulouri de gazon prefabricate în suluri de dimensiuni standard (cu o lăţime de 40 cm şi o lungime de 250 cm) sau de dimensiuni mari (cu o lăţime de 60-120 cm şi lungimi care pot ajunge 10-15 m), cunoscute şi sub denumirea de big roll. Mai rar sunt comercializate covoarele de iarbă de transplantat în formă de bucăţi dreptunghiulare.


Montare gazon sintetic

Cu înălţimea firului de iarbă artificială începând de la 8 mm pentru gazonul sintetic decorativ şi terminând cu cel de 60 mm destinat jocului de fotbal, GradinarulPriceput comercializează toate tipurile de gazon sintetic, inclusiv gazon sintetic Multisport, marcat pentru 2-4 sporturi la alegere. Printre tipurile de gazon sintetic comercializat amintim: gazon sintetic destinat terenurilor sportive de fotbal, tenis de câmp, handbal, baschet sau golf, gazon sintetic agreat FIFA, precum şi gazon sintetic decorativ.
Montarea gazonului sintetic se efectuează cu scule profesionale şi durează 2-3 zile, în funcţie de condiţiile meteo.


Realizare alei şi pavaje

Nicio grădină sau spaţiu public nu este complet fără aleile pe care să ne plimbăm în voie, savurând momentele de linişte şi admirând natura din jurul nostru. Realizarea unei alei presupune următoarele etape:
• Încadrarea stilului în contextul architectural
• Identificarea traseului de parcurs
• Schiţa
• Calcularea suprafeţei
• Alegerea materialelor: lemn tratat, pavaj, piatră, sort etc.
Atenţie: Evitaţi materialele a căror suprafaţă (prin şlefuire sau cu timpul) devine alunecoasă (ex. gresie, faianţă, marmură etc).
• Excavarea şi realizarea fundaţiei
• Pregătirea bordurilor
• Pregătirea substratului
• Aşezarea materialelor alese
• Nivelarea şi umplerea rosturilor
• Finisarea.


Realizare sisteme de irigaţii

 

a. Instalaţii automatizate de irigaţii parcuri şi grădini
Aceste instalaţii sunt comandate de un minicomputer ce controlează deschiderea şi închiderea secvenţială a unor robineţi electrici. Ei permit trecerea apei, ridicarea sub presiune a corpurilor de udare şi realizarea udării. După închiderea automată a robineţilor, corpurile de udare intră la loc în pământ, rămânând ascunse vederii până la următoarea irigare. Sistemul este adăpostit în şanţuri săpate la adâncimea de 30-50 cm şi este golit de apă în perioada de iarnă.
Pentru realizarea unei instalaţii de udare trebuie să existe în spaţiul verde o priză şi o ţeavă de un ţol, care să fie conectată la sistemul de alimentare cu apă al grădinii.
Un sistem automatizat de irigare pentru o suprafaţă de 1000 m.p. poate fi instalat în orice anotimp şi pe orice vreme, în maxim 6 zile. Sistemul nu include pompa de alimentare cu apă sau sistemul de alimentare cu apă format din pompe şi rezervor tampon.

 

b. Puţuri şi pompe
Irigarea grădinii dumneavoastră prin instalaţii automatizate necesită o cantitate mare de apă, iar debitul şi presiunea ei pot fi insuficiente, mai ales dacă sunteţi racordaţi la reţeaua locală.
Pentru menţinerea necesarului de debit şi presiune, puteţi opta între variantele de mai jos:

*

Montarea unui hidrofor pe ţeava de apă care intră în curte;
*

Montarea unui rezervor tampon cu flotor şi a unui hidrofor care să tragă apa din rezervor şi să o împingă înspre sistemul de udare a grădinii;
*

Săparea unui puţ şi instalarea unui hidrofor cu pompă submersibilă;
*

Realizarea unui sistem de pompare compus din hidrofor cu pompă submersibilă care alimentează un rezervor tampon şi din care trage un hidrofor mai puternic, cu pompă de suprafaţă, toate pompele fiind controlate de un sistem de flotoare electrice.

De asemenea, vă recomandăm să luaţi în calcul un sistem separat de alimentare cu apă pentru grădină (puţ propriu, altul decât cel care alimentează casa, şi pompe, după caz). Puţul poate fi realizat de partenerii noştri şi va fi verificat pentru conformitatea parametrilor de către inginerii noştri.


Realizare sisteme de încălzire prin degivrare

Sistemul pentru topirea gheţii şi zăpezii operează complet automat. Senzorii săi termici detectează schimbările de temperatură şi umiditate, închizând sau deschizând sistemul în funcţie de necesitate, ceea ce asigură un consum redus de energie electrică. Suprafeţele astfel protejate nu mai necesită împrăştierea de sare sau folosirea uneltelor de deszăpezire.
Costurile de instalare şi utilizare ale sistemului sunt reduse în comparaţie cu avantajele oferite – de ex. eliminarea efortului de a îndepărta zăpada cu ajutorul lopeţilor sau prin dispersie de sare. Mai mult, nu vor exista costuri de reparaţie a zonelor afectate de îngheţ sau de împrăştierea sării.
Sistemul este aplicabil pentru suprafeţe cum ar fi asfaltul, betonul şi plăcile ceramice. Cele mai folosite aplicaţii ale sistemului pentru topirea gheţii şi zăpezii sunt parcările auto, rampele de acces, terasele, treptele la exterior, platformele de încărcare şi podurile.
Vă recomandăm cablul de încălzire controlat de un termostat inteligent în funcţie de dimensiunea instalaţiei. Puterea instalată va fi determinată în funcţie de condiţiile meteo locale.


Realizare sisteme de răcire prin brumizare

Sistemele de răcire utilizate de GradinarulPriceput sunt printre cele mai folosite în ţările europene şi SUA. Ele au la bază răcirea prin aspersie, al cărei principiu este explicat în cele ce urmează. Pentru a se evapora, apa utilizează energia termică: ea consumă căldură. Această absorbţie de calorii are ca efect diminuarea temperaturii în spaţiul în care se efectuează schimbul termic. Staţiile difuzează în zona de răcire micro-picături de apă sub forma unei brume foarte fine, care are particularitatea de a se evapora instant. Acesta este aşa-numitul proces de brumizare.
Sistemele de răcire prin brumizare sunt ecologice şi economice. Preţul de exploatare este foarte fiabil, iar aplicaţiile sunt numeroase. Cu ajutorul lor puteţi scădea temperatura aerului cu 5-6 grade, permiţându-vă astfel să profitaţi chiar şi de cele mai călduroase spaţii exterioare, fie ele acoperite sau nu. Extrema fineţe a micro-picăturilor de apă permite un amestec instantaneu cu aerul. În plus, sistemul antipicatură previne scurgerea apei reziduale prin orificiile de difuzie. Cutia compartimentată, echipată cu o dublă temporizare secvenţială, permite un control extrem de eficient, ajustând cu precizie dispersia în funcţie de spaţiul arondat. Procentul de răcire dorit de către utilizator este astfel obţinut evitând excesul de umiditate.


Realizare sisteme drenaj

Reţeaua de drenuri reglează umiditatea solului, preluând excesul de apă de la irigare sau de la ploaie şi ajută, prin irigare subterană, la mari economii de apă în perioadele de secetă. Ea este alcătuită din ţevi cu diametrul de 10 cm, perforate pe întreaga suprafaţă, striate şi flexibile, îngropate în pământ la o adâncime de 40-50 cm, dispuse pe orizontală, la acelaşi nivel, acoperite cu o ţesătură (geotextil) pentru a nu se colmata în timp. Datorită structurii sale, ţeava de dren măreşte de 3 ori viteza de absorbţie a apei, care este disipată şi în lateral, nu numai în jos.
Reţeaua de drenuri poate fi racordată la canalizarea locală (daca există), la puţul din curte sau la o groapă de colectare. Dacă nu există canalizare, vor fi adăugate ţevi de dren până la atingerea unei lungimi suficiente, iar apa în exces va fi recirculată către rădăcinile plantelor şi gazonului, realizându-se astfel irigarea acestora direct din subteran.


Realizare iluminat exterior

Sisteme de iluminare şi instalaţii electrice de grădină

Instalaţia electrică a grădinii este formată din lămpi (pitici, stâlpi şi proiectoare) şi prize. Lămpile pot fi acţionate de la întrerupătoare, prin senzori (de crepuscul sau de mişcare) sau prin telecomandă.
Instalaţia electrică a grădinii trebuie concepută odată cu instalaţia electrică a casei, prin includerea în tabloul general de siguranţe a cinci siguranţe cu disjunctor alocate grădinii (două pentru prize, două pentru lumini şi una de rezervă). La siguranţele pentru lumini de la tabloul electric general se leagă întrerupătoarele şi comutatoarele care vor acţiona circuitele de lumină din grădină şi din întrerupătoare se iese cu firele electrice în grădină, de unde se va face conexiunea cu cablurile electrice care vor fi trase prin pământ. Din siguranţele pentru prizele de grădină de la tabloul general al casei se scot fire electrice direct în spaţiul verde, unde se va realiza conexiunea cu cablurile electrice care vor fi trase prin pământ.
Cablurile folosite la sistemul electric şi de iluminare al grădinii sunt cabluri electrice cu manta metalică şi dublă manta de cauciuc cu 3 fire având grosimi de 1,5 până la 2,5 mm, cabluri ce se instalează în şanţuri săpate la adâncimi de 40-60 cm. Lămpile se fixează pe socluri, la nivelul solului. Soclurile intră în preţul instalaţiei de iluminare. Lămpile vor fi achiziţionate de către beneficiar sau de GradinarulPriceput.


Realizare iazuri, lacuri şi cascade

Elementele de decor ce necesită apă sunt lucrări care cer experienţă şi mult bun gust, pentru că trebuie încadrate perfect în spaţiul dorit şi cu efectul scontat.
Etape realizare iaz:
▪ se alege zona
▪ marcăm forma iazului
▪ se sapă iazul
▪ se adună pietrele de la bază
▪ se poate nivela baza cu un strat de nisip
▪ se întinde geotextilul pentru protecţia foliei EPDM
▪ se întinde folia EPDM
▪ se umple iazul cu apă
▪ se fixează folia cu pietre
▪ se decupează sau se îngroapă marginile foliei şi se introduc plantele în iaz
▪ se montează sistemul de filtrare, luminile şi fântâna arteziană.


Realizare piscine

Asemenea altor elemente care ne înfrumuseţează viaţa şi curtea, piscina este un spaţiu care ne completează stilul de viaţă. Designul şi utilitatea sunt importante, dar secretul unei piscine impecabile ţine de racordurile şi instalaţiile de filtrare şi curăţare folosite. Una din problemele majore ale piscinelor este apariţia algelor. Algele sunt microorganisme de natură vegetală care asigură un mediu nutritiv pentru bacterii. Pentru o calitate perfectă, igienică a piscinei, este importantă menţinerea fără alge a apei şi a tuturor suprafeţelor. Nu este întotdeauna posibilă eliminarea algelor cu ajutorul clorului, pentru că algele pot deveni rezistente la clor. Mai ales piscinele exterioare necesită un tratament suplimentar de prevenire şi eliminare a algelor. Pentru acesta se pot utiliza produsele speciale de protecţie împotriva algelor.


Realizare locuri de joacă

Un copil care descoperă lumea din jur prin joacă înţelege mai repede şi mai uşor ce îl înconjoară şi îl va include logic în acţiunile sale viitoare. Produsele noastre de înaltă calitate, armonios integrate în mediul care le înconjoară, fabricate din materiale bine alese, fac din locurile de joacă un univers magic în care copiii se pot juca în siguranţă. Locurile de joacă proiectate de GradinarulPriceput sunt dotate cu accesorii sigure şi durabile în timp, realizate astfel încât să ofere protecţie celor mici. Toate locurile de joacă şi accesoriile corespund normelor europene EN 71-1,2,8 fiind dotate cu componente care contribuie la siguranţă, cum ar fi: ancore speciale, mânere şi protecţii pentru asamblări, accesorii din materiale ce împiedică rănirea accidentală. În plus, gama largă de accesorii oferă posibilitatea unor activităţi diversificate, stimulând creativitatea şi buna dispoziţie a prichindeilor.


Realizare stâncării

 

Alpinăriile şi rocăriile
Rocile pot determina caracterul special al unui tip de grădină, în general de mică întindere -grădina alpină. De obicei, alpinăriile nu sunt de sine stătătoare, ci ele reproduc la scara mică peisaje cu roci care sunt asociate cu vegetaţie specifică, sugerând o scenă montană dintr-o anumită zonă geografică. Pentru un alpinariu, microrelieful constă în coline inegale şi văi, permiţând realizarea de compoziţii etajate, care pot cuprinde şi un izvor sau o cădere mică de apă, continuată cu un pârâiaş (apa poate fi recirculată prin pompare). O atenţie deosebită se acordă armoniei în volumetria ansamblului şi poziţionării rocilor.
Inegalitatea reliefului este însoţită de cea a maselor stâncoase: în alpinăriile mici, cel puţin o piesă sau un grup de roci trebuie să domine compoziţia. Se iau în considerare principiile enunţate mai sus: folosirea pietrei de aceeaşi natură sau înrudită, dispunerea după mărime şi formă pe diferite cote ale amenajării. În grădina alpină se prevăd poteci în trepte sau în serpentină pentru accesul pe pante, iar pe cotele joase, alei înguste, toate realizate din lespezi necioplite; aleile pot fi acoperite cu criblură din acelaşi fel de piatră.

Pentru stabilitatea ansamblului, rocile aparente se încastrează în pământ, puţin în contrapantă, neregulat etajate; diferitele niveluri decalate se sprijină unele pe altele şi chiar se consolidează cu beton. De asemenea, se are în vedere înclinarea în contrapantă a feţei superioare a rocilor care susţin volumele de pământ destinate plantelor, în scopul receptării apei din precipitaţii pentru prevenirea eroziunii. Spaţiile şi nişele pentru plantarea vegetaţiei, dispuse în trepte, se umplu cu pământ fertil de textură nisipoasă, aşternut pe un substrat drenant. Grosimea necesară a stratului de pământ este de cel puţin 40-50 cm pentru arbuşti şi 20-30 cm pentru plante erbacee.


Realizare pergole şi mobilier exterior

Spaţii de relaxare şi chiar de refugiu în zilele toride ale verii, terasa exterioară şi pergola sunt extensii confortabile ale locuinţei, spaţii care merită toată atenţia în ceea ce priveşte amplasarea, realizarea şi amenajarea. Terasele pe structură de lemn, prin varietatea de forme, stiluri şi culori completează în mod elegant imaginea casei şi a grădinii dumneavoastră. Calitatea excelentă a materialelor folosite şi montajul ireproşabil ne poziţionează în topul societăţilor de profil.


Realizare terenuri sportive

Nivelarea grosieră a terenurilor de sport (tenis, fotbal, volei, golf, etc.) se realizează cu utilaje, iar nivelarea fină se realizează manual. La ambele metode de nivelare folosim tehnologii moderne: aparate de măsură a distanţelor prin GPS, lasere de nivel cu rază mare de acţiune etc.
Suprafeţele de joc pot fi realizate din iarbă însămânţată, rulouri de gazon, zgură, asfalt, gazon artificial, regupol (sau covoare gen cauciuc) cu turnare pe loc sau derulare pe suprafaţa terenului.
Pentru îngrădirea terenurilor de sport şi accesul în interior folosim confecţii metalice (stâlpi, rame, plase, porţi de acces) preasamblate şi montate prin îmbinări fixe sau demontabile la locul destinat prin proiect.

GradinarulPriceput oferă rulouri de gazon prefabricate pentru terenuri sportive, în suluri de dimensiuni standard (cu o lăţime de 40 cm şi o lungime de 250 cm) sau de dimensiuni mari (cu o lăţime de 60-120 cm şi lungimi care pot ajunge 10-15 m), cunoscute şi sub denumirea de big roll. Mai rar sunt comercializate covoarele de iarbă de transplantat în formă de bucăţi dreptunghiulare. Sulurile de dimensiuni mici oferă avantajul de a putea fi manipulate manual şi de a fi potrivite sădirii suprafeţelor mici şi în formă neregulată. Big roll-urile necesită o mecanizare specifică atât în faza de colectare, cât şi în faza de aplicare, dincolo de o pregătire crescută a operatorilor. Mecanizarea operaţiunilor prezintă două avantaje mari:
• reduce implicarea fizică a operatorilor;
• generează o capacitate crescută a orelor de lucru echivalentă a manoperei utilizate;

Avantajele big roll nu sunt doar în favoarea operatorilor: utilizatorii finali pot, de fapt, să beneficieze de o pajişte de calitate superioară datorită prezenţei nesemnificative a liniilor de sutură, a zonelor disecate şi căilor reduse de penetrare pentru ierburile infestante. Prin amplitudinea şi regularitatea lor, suprafeţele sportive valorifică în mod deosebit sulurile de dimensiuni mari şi pe lângă o instalare mai rapidă, aspectele cele mai apreciate sunt stabilitatea crescută a stratului de pământ în cazul utilizării precoce şi prezenţei minore a liniilor de sutură, care pot constitui puncte de discontinuitate şi obstacol pentru joc. În cazul covoarelor de iarbă sportive, capacitatea de absorbţie şi eliminare a apei oferă posibilitatea de continuare a jocului în caz de ploaie, motiv pentru care construirea acestor suprafeţe se bazează pe realizarea profilurilor permeabile sau a liniilor de drenaj.
Pentru ambele soluţii este importantă folosirea materialelor nisipoase în măsură să garanteze o viteză crescută de infiltrare a apei; prezenţa particulelor fine de teren (nămol sau argilă) între matriţele nisipoase a sistemelor de drenare compromite grav capacitatea lor de infiltrare a apei şi din acest motiv trebuie luate măsuri de precauţie semnificative pentru ca nisipul să nu fie contaminat de teren în nici într-una dintre etapele construcţiei sau întreţinerii.
Covorul de iarbă în suluri include de obicei o cantitate de teren care provine din locul de creştere. Când prezenţa unui astfel de material nu este tolerată, puteţi recurge la covorul de iarbă crescut pe un substrat nisipos sau se pot folosi covoare în suluri spălate, din al căror conţinut pământul a fost în prealabil îndepărtat prin spălare cu apă.


Încălzire terenuri sportive

În trei săptămâni de la instalare, gazonul este gata de joc! Cu cablurile de încălzire instalate sub gazonul terenurilor de fotbal sau golf, solul poate fi încălzit, iar creşterea ierbii poate începe de la începutul primăverii. Suprafaţa va fi gata cu două luni mai devreme faţă de terenurile neîncălzite. Mai mult, sezonul poate fi prelungit toamna, atunci când se poate prelungi astfel creşterea gazonului. Instalarea cablurilor se poate realiza atât în momentul instalării unui gazon nou, dar şi pentru straturi de iarbă deja existente, prin îngroparea cablurilor în pământ.
Cablurile de încălzire se instalează la o adâncime de 25-30 cm pentru a evita avariile produse de maşinile de tuns verticale. Temperatura în zona rădăcinilor ierbii (aprox. 10 cm adâncime) va fi de 6-10°C.
Pentru stadioanele mari, puterea necesară alimentării cablurilor poate fi uşor accesată. În mod normal, sistemele de nocturnă sunt prezente şi folosite numai în momentul folosirii terenului. Este simplu de modificat instalaţia electrică astfel încât să poată fi accesată puterea necesară pentru utilizarea cablurilor de încălzire în momentul în care nu este utilizată instalaţia de nocturnă.
Cablurile de încălzire vor fi active 4-6 săptămâni, primăvara, pentru ca reţeaua de rădăcini să se dezvolte înainte ca terenul să fie utilizat, aceasta pentru a preveni distrugerea gazonului.


Afaceri de Vis